mss|areanet  
   
 

Elintarvikkeinen myynnistä tulee tehdä ilmoitus

Terveystarkastaja Jyrki Mäkelä e-mail jyrki.makela@pudasjarvi.fi p. 050 3950406.

Elintarvikkeiden tilapäinen myynti ja tarjoilu

Alueen ympäristötarkastajalle tulee tehdä ilmoitus

 1. elintarvikkeiden tilapäisestä ulkomyynnistä
 2. elintarvikkeiden myynnistä tilapäistapahtumassa
 3. elintarvikkeiden tilapäisestä tarjoilusta tai myynnistä (enintään 2 vrk kestävä ja harvemmin kuin kerran 30 päivässä samassa paikassa toistuva myynti)

Ilmoitus tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä (pdf)

Yllä olevalla lomakkeella voi tehdä ilmoituksen kaikista edellä mainituista toiminnoista.

Ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa (2 viikkoa ennen tapahtumaa) sen kunnan elintarvikevalvonnasta vastaavalle ympäristötarkastajalle, jonka alueella tapahtuma järjestetään.

Helposti pilaantuvat elintarvikkeet

Helposti pilaantuva elintarvike on elintarvike, joka säilyäkseen tarvitsee koneellisesti jäähdytettyä säilytystilaa säilytyksen, kuljetuksen, tarjoilun ja myynnin ajaksi. Esimerkiksi täytekakut, leivokset, riisipiirakat, kalakukot ja valmisruoat ovat helposti pilaantuvia elintarvikkeita, joita voidaan myydä vain alle + 8 C lämpötilasta. Kalalla ja kalajalosteilla tulee lämpötilan olla 0 - +3 oC ja lihajalosteilla kork + 6 oC. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kohdalla on tärkeää, ettei kylmäketju katkea myynnin aikana ja ne vaativat säilyäkseen kylmälaitteita. Kylmälaukuissa asianmukaisen lämpötilan säilyminen vaatii huolellisuutta ja onnistuu vain pieninä määrinä. Kylmälaukussa ja kylmälaitteessa tulee olla lämpömittari. Elintarviketurvallisuuteen ja tuotteiden mikrobiologiseen laatuun vaikuttaa oleellisesti valmistushygienia sekä katkeamaton kylmäketju. Elintarviketurvallisuuden näkökulmasta myyjäistapahtumien elintarvikkeiden valmistus ja myynti voivat muodostaa elintarvikehygieenisen riskin, koska tuotteet valmistetaan usein kotona eri tasoisissa valmistusolosuhteissa. Tällöin elintarviketurvallisuutta voidaan pitää yllä myös rajoittamalla elintarvikevalikoimaa.

Valvontaviranomainen voi antaa ehtoja ja määräyksiä mm.:
- tuotevalikoimasta
- helposti pilaantuvien elintarvikkeiden myynnistä ja myyntilämpötilasta
- kieltää ala-arvoisten ja määräysten vastaisten elintarvikkeiden myynnin
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden elintarviketurvallisuuden tulee olla myyjäisten järjestäjän, asiakkaiden ja valvontaviranomaisen yhteinen tavoite.

Elintarvikkeiden tulee pääsääntöisesti olla valmiiksi pakattuja ja varustettu asianmukaisin pakkausmerkinnöin. Irtomyynnissä olevat tuotteet on suojattava pisaratartunnalta ja niiden luovuttaminen asiakkaalle tulee tapahtua myyjän toimesta. Käsien puhtaudesta on tällöin erityisesti huolehdittava esim. kertakäyttöpyyhkeillä ja käyttämällä käsien desinfiointiainetta. Pakattujen elintarvikkeiden myyntipäällyksessä tulee olla KTM:n asetuksen pakkausmerkinnöistä1084/2004 - mukaiset myyntipäällysmerkinnät. Myyntipäällysmerkintäohjeet löytyvät tilapäisesta elintarvikemyynnistä tehtävän ilmoituslomakkeen lopusta sekä jäljempänä kohdasta myyntipäällysmerkinnät.

Tilapäisessä myynnissä tulee toimijan toteuttaa omavalvontaa tuotteiden valmistuksessa, säilytyksessä, kuljetuksessa, myynnissä ja tarjoilussa syntyvien elintarvikehygieenisten riskien ja vaarojen estämiseksi.

Myyjäisissä ei saa pitää kaupan seuraavia elintarvikkeita
Koti- ja maatilataloudessa valmistettuja :
- leipäjuustoja ja maitovalmisteita
- pastöroimatonta maitoa
- ternimaitoa
- lihavalmisteita ja makkaroita

Edellä mainittuja tuotteet tulee olla peräisin hyväksytyistä valmistuslaitoksista.
Leipäjuuston osalta on seuraava poikkeus :
Mikäli myyjäiset tai esim. kokous pidetään maitoa tuottavalla tuotantotilalla, voidaan tilan omasta maidosta valmistettuja leipäjuustoja myydä tai tarjoilla ko. tilaisuudessa mukana olleille vieraille.
( Kysymyksessä maatilojen suoramyynti, jota ei koske em. säädökset )

Myynnissä ei saa olla jäädytettyjä eikä pakastettuja elintarvikkeita, jos myyntiaikana ei voida turvata, että tuotteet säilyvät jäätyneinä. Elintarvikkeet eivät kestä kaksi tai useampikertaista jäädyttämistä.

Elintarvikkeiden pakkaaminen

Myytävät elintarvikkeet tulee pakata. Pakkauksien tulee olla uusia, puhtaita ja elintarvikkeille tarkoitettuja. Pakkaukset eivät saa olla esimerkiksi vanhoja maito- tai mehupurkkeja tms. "kierrätysastioita". Pakkaamisen yhteydessä varmistutaan, että tuotteet ovat moitteettomia ja turvallisia elintarvikkeena. Leivinvalmisteiden irtomyynti on mahdollista, mikäli myynti tapahtuu palvelumyyntinä ja tuotteet on suojattuna pisaratartunnalta.

Myyntipäällysmerkinnät

Pakolliset merkinnät :

 • Elintarvikkeen nimi, joka kuvaa mikä tuote on
 • valmistuspäivä
 • yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat
  • gluteenia sisältävät viljat (vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti)
  • äyriäiset
  • kananmuna
  • kala
  • soija
  • maito
  • pähkinät
  • selleri
  • sinappi
  • seesaminsiemenet
  • em. ainesosia sisältävät valmisteet

Vapaaehtoiset merkinnät :

 • Ainesosaluettelo ( valmistus ja lisäaineet ),
  Valmistajan nimen käyttöä myyjäistuotteiden merkinnöissä kannattaa harkita !

Perusteet: Elintarvikelaki 23/2006
KTMp elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 1084/2004

Litramyynti

Litramyynnissä myydään vain lämmintä ruokaa (keitot, puurot ja laatikot). Myynnin tulisi tapahtua välittömästi ruoan valmistumisen jälkeen. Edellisenä päivänä valmistettuja ja jäähdytettyjä ruokia ei saa myydä, ellei keittiöllä ole koneellista jäähdytyskaappia. Puutteellista jäähdytysolosuhteista johtuen tuotteiden mikrobiologinen laatu saattaa heiketä ja aiheuttaa suuren elintarviketurvallisuusriskin.

Litramyynnin yhteydessä tulee olla lämpötilaseuranta (omavalvontasuunnitelman mukaisesti). Myynti- ja tarjoilulämpötilan tulee olla vähintään + 60 C. Lämpötilaseurannasta tulee tehdä omavalvontaohjelman mukainen dokumentointi. Keittoja voidaan myydä asiakkaan puhtaisiin astioihin.

Elintarvikkeiden myyjäiskuljetus

Myyjäiskuljetuksissa tulee varmistua, ettei helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kylmäketju katkea. Kuljetustilojen tulee olla puhtaita ja tiiviitä (pölyltä suojatut). Talvella elintarvikkeet on suojattava jäätymiseltä. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen vaativat kylmäsäilytystä, tulee kuljettaa enintään niissä lämpötiloissa, joita noudatetaan helposti pilaantuvien elintarvikkeiden varastoinnissa. Kuljetuslämpötila saa kohota vain lyhytaikaisesti edellä mainittuja lämpötiloja korkeammaksi, jos elintarvikkeen hygieeninen laatu ei heikkene.

Kylmäsäilytystä vaativien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävät kuljetukset tulee varustaa lämpötilanseurantajärjestelmällä.
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden valmistus myyjäisiin
Helposti pilaantuvat elintarvikkeet tulee valmistaa elintarvikehuoneistoksi hyväksytyssä keittiössä, koska laitostyyppisissä keittiöissä valmistusolosuhteet ovat mikrobiologisesti arkojen elintarvikkeiden valmistamiseen paremmat kuin yksityistalouksissa.
Peruste: Elintarvikelaki 23/2006: 13 §

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä elintarvikevalvontaa suorittavalta ympäristötarkastajalta.

 

Elintarvikkeiden maahantuonti

Yritysten, jotka suunnittelevat liha-, maito-, kalastus- tai munatuotteiden tuonnin aloittamista muista Euroopan unionin jäsenvaltioista, Islannista, Norjasta tai Liechtensteinista tulee ennen toiminnan aloittamista tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tehdään siihen kuntaan, jonka alueella tuontierän jakamattomana vastaanottava elintarvikehuoneisto (ensisaapumispaikka) sijaitsee.

Ruokamyrkytykset

Ruokamyrkytys ilmenee usein ripuli- ja/tai oksennustautina, johon voi liittyä myös kuumetta. Oireet alkavat yleensä 1-12 tunnin tai päivän kuluttua saastuneen ruoan tai veden nauttimisesta ja ne kestävät tavallisesti pari kolme päivää.

Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa mm. bakteerit, bakteerien tuottamat virukset ja toksiinit. Ruokamyrkytyksien syinä ovat yleensä riittämätön kuumennus, liian hidas jäähdytys, säilytys liian lämpimässä tai puhtauden laiminlyönti.

Jos epäilette saaneenne ruokamyrkytyksen, ilmoittakaa asiasta alueen ympäristötarkastajalle ja valmistautukaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä olette syöneet viimeisen vuorokauden aikana?
 • Oliko syömissänne ruoissa jotain epäilyttävää?
 • Onko syömiänne ruokia jäljellä? (Jos on, laittakaa ne esim.
  muovipussiin ja säilyttäkää niitä jääkaapissa.)
 • Onko lähipiirissänne ollut vatsatautia tms. oireita
  viimeaikoina?
 • Oletteko käynyt ulkomailla viimeisen kuukauden aikana?

Toiminnanharjoittajalla on elintarvikelain mukaan velvollisuus ilmoittaa tietoonsa saamastaan ruokamyrkytysepäilystä välittömästi kuntansa elintarvikevalvonnasta vastaavalle ympäristötarkastajalle. Elintarvikkeiden tutkimukset maksaa kunta.

Jos useampi sairastuu, ottakaa tarvittaessa yhteyttä myös terveyskeskuksen päivystykseen.